Informace

Základní informace o zázemí naší školky
  • Mateřská škola je od 1.9.2012 trojtřídní mateřská škola. Je nízkopodlažní, bezbariérového typu, umístěna v klidové lokalitě města. Každá třída má svůj vlastní vchod. Využití místností je účelové, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, který mimo jiné umožňuje rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro hravé činnosti dětí. Vše je doplněno výzdobou, především z vlastních výtvorů a výrobků.

    Členění tříd dětem nabízí v dostatečné míře podněty k rozmanitým činnostem.

    Zahrada a přilehlé terasy u jednotlivých tříd, umožňují dětem být převážnou část dne venku. Vzhledem k zastřešení teras, mohou děti aktivně tvořit i při nepříznivém počasí. Vzrostlé stromy vytváří stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Zahrada slouží nejen k realizaci nejrůznějších aktivit, ale i ke společným akcím s rodiči.

    Umístění školy umožňuje mnoho pozorování přírodních jevů, řadu pěších výletů do okolí a tím umožňuje realizaci prvků environmentální výchovy. Ne příliš velká vzdálenost do centra města, je pak zdrojem poznání historie, důležitých budov a zajišťuje i řadu exkurzí v našem městě.

    Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.00 hod.