Logopedická depistáž

11.9.2023

V pátek 22.9. od 8.00 hod. proběhne ve třídě Skřítků a Sluníček logopedická depistáž Mgr. Zuzany Sahulové

Platba stravy ONLINE