aktuality
U žabiček
U sluníček
U skřítků
 • Žádost o přijetí dítěte

 • Plán akcí :

  27.2. Karneval

  27.2. Zápis nanečisto- akce pro předškoláky a rodiče

  20.3. Vynášení Morany

  20.4. Divadelní představení SK Rabštejn

  26.3. Projektový den Stavitel mostů(Skřítci)

  31.3. Projektový den Stavitel mostů(Sluníčka)

  30.4. Čarodějnice

  4.5. Zápis do MŠ

  6.5. Projektový den - Včely

  27.5. Výlet Skřítci

  10.6. Výlet Sluníčka

  16.6. Projektový den - motýli

 • Projekt ŠablonyII
  plakát

 • Telefonní čísla:

  "Žabičky" 778 768 040

  "Sluníčka" 778 768 041

  "Skřítci"   778 768 042

  Ředitelka 732 818 812

 • Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019-2020 byla stanovena na 400-,Kč měsíčně

O nás

Mateřská škola je od 1.9.2012 trojtřídní mateřská škola.Je nízkopodlažní, bezbariérového typu, umístěna v klidové lokalitě města. Každá třída má svůj vlastní vchod. Využití místností je účelové, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, který mimo jiné umožňuje rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro hravé činnosti dětí. Vše je doplněno výzdobou, především z vlastních výtvorů a výrobků.

Členění tříd dětem nabízí v dostatečné míře podněty k rozmanitým činnostem.

Zahrada a přilehlé terasy u jednotlivých tříd, umožňují dětem být převážnou část dne venku. Vzhledem k zastřešení teras, mohou děti aktivně tvořit i při nepříznivém počasí. Vzrostlé stromy vytváří stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Zahrada slouží nejen k realizaci nejrůznějších aktivit, ale i ke společným akcím s rodiči.

Umístění školy umožňuje mnoho pozorování přírodních jevů, řadu pěších výletů do okolí a tím umožňuje realizaci prvků environmentální výchovy. Ne příliš velká vzdálenost do centra města, je pak zdrojem poznání historie, důležitých budov a zajišťuje i řadu exkurzí v našem městě.

Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.00 hod.